Proje Araştırma

Enerji üretimindeki önceliği, kalite ve verimlilik üzerine olan Tefirom, bu bağlamda yeni projeleri için araştırmalar yapmaktadır.

Yeni proje sahalarını ve teknolojinin getirdiği yeni üretim tekniklerini yakından takip ederek kaliteli enerjiyi üretme çalışmaları yapılmaktadır. Tefirom A.Ş. sektörde faaliyet gösteren diğer oyuncularla da işbirliği halinde olarak, farklı bakış açılarını değerlendirip sektöre uygun çözümler üretmek üzere çalışmaktadır.

ruzgar-enerjisiRüzgâr Enerjisi
Rüzgârdan elde edilebilecek enerjiyi kullanmak üzere, hayata geçirilen projelerin tecrübesi ışığında, yeni projeler için operasyonel araştırmalar yapılmaktadır. Rüzgâr potansiyeli yüksek yeni RES sahaları araştırılmakta ve santrallerde verimi yükseltmek için kullanılan yeni teknikler incelenmektedir. Araştırmalar sırasında, türbin üreticileri, diğer RES proje şirketleri ve dünyada bu konuda faaliyet gösteren kurumlar ile sürekli iletişim halinde, en kaliteli enerji üretimini sağlayacak santral projeleri için araştırmalar yapılmaktadır. Rüzgâr enerjisi potansiyeli analizi ile ilgili, yaygın olarak kullanılan yazılımlar tedarik edilerek eğitim ve sertifikasyon çalışmaları yapılmıştır.


gunes-enerjisiGüneş Enerjisi
Tefirom, özellikle CSP ve PV teknolojileri üzerine araştırmalarını yoğunlaştırmıştır. Gerekli altyapının oluşmasıyla beraber başta yurt dışında olmak üzere proje geliştirmek üzere girişimler başlatılmıştır. Tefirom A.Ş. hâlihazırda aktif olarak faaliyet gösterdiği Ortadoğu ülkelerinde güneş enerjisi santralleri konusunda uygulamaya yönelik imkânları irdelemeye devam etmektedir.


jeotermalJeotermal Enerji
Jeotermal enerji, dünyanın sahip olduğu en temiz, güvenilir ve yüksek verime sahip (%95 verim) enerji kaynağıdır. Tefirom, bu enerji kaynağının yer aldığı sahaları uzman kişi ve firmalar ile işbirliği halinde araştırmaktadır. Üretim teknikleri konusunda, mevcut santraller ve gelişen teknoloji hakkında elde edilen bilgiler ile yeni projeler oluşturmak üzere çalışılmaktadır.


Hibrid Sistemler
Farklı enerji kaynaklarının bir arada kullanılarak, kesintisiz, güvenilir ve kaliteli enerji üretimi sağlama konusunda araştırmalar yapılmaktadır. Yüksek verim alınacak hibrid sistemler için, bir arada kullanılacak farklı enerji kaynaklarının birbiri ile uyumu üzerinde analizler ve optimizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Hali hazırda Umman’daki bir pilot proje için rüzgâr-dizel jeneratör hibrid sistemi ile ilgili detaylı çalışmalar yapılmış ve projelendirilmiştir. Uygulamaya yönelik çalışmalara başlamak üzere ilgili sözleşmelerin tamamlanması beklenmektedir.


Enerjinin Depolanması
Yenilenebilir enerji sektörünün önünü açabilecek, münferit uygulamaları tam verimli ve yeterli kılabilecek en önemli konu enerjinin depolanmasıdır. Bu konuda yenilenebilir enerji santrallerinde uygulanabilecek çözümler araştırılmaktadır. Depolama sistemlerine dair gelişen teknoloji takip edilmekte ve bu konuda ortaya konulabilecek yeni çözümler üzerinde çalışılmaktadır. Bu hususta özellikle atalet depolama (Fly-Wheel) teknolojisinin yenilenebilir enerji sistemleri ile entegrasyonu üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

This post is also available in: Arapça, İngilizce