Proje Geliştirme

türkiye

TÜRKİYE


Tefirom Grup, toplam kurulu gücü 501 MW olarak belirlenmiş 8 proje sahası üzerinde geliştirme çalışmaları yürütmüş ve bu projelerin lisans hakları için 1 Kasım 2007’de EPDK’ ya başvuruda bulunmuştur.

19 Ağustos 2011 tarihinde yapılmış olan ihalede en yüksek teklifler verilerek Şenbük RES (27 MW) ve Çerçikaya RES (53MW) için bağlantı hakkı kazanılmıştır.

Projelerin sahalarında Mayıs 2008 tarihinden itibaren toplamda 11 noktada ölçüm alınmaktadır. ÇED gerekli değildir belgeleri alınmıştır ve enerji üretim değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Türkiye genelinde rüzgar projeleri için verimli bölgelerde ölçüm ve proje geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

 

 


romanya

ROMANYA


Romanya genelinde yapılan rüzgâr enerjisi potansiyeli harita çalışmaları tamamlanmış olup, elde edilen veriler sonucunda toplam 31 proje belirlenmiştir. Bunlar arasından ilk etapta 10 hedef proje tespit edilmiştir.

Proje sahalarındaki ölçüm çalışmaları ve yasal izinler için ön hazırlıklara devam edilmektedir.


umman

UMMAN


Umman, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına önem vermeye başlayan ülkelerden biri olarak, ilgili mevzuat ve pilot proje çalışmalarına başlamıştır.

Bu bağlamda ilan edilen yenilenebilir enerji santrali proje daveti için yapılan 37 başvuru arasından toplam 6 proje uygulanmak üzere seçilmiştir. Bu projelerden 4’ü güneş enerjisi, 2’si ise rüzgâr enerjisine dayalı projelerdir.

Tefirom’un geliştirip başvurduğu RES projemiz, bahsi gecen iki projeden biri ve MW ölçekli tek projedir. Thumrait bölgesinde bulunan 20MW’lık dizel jeneratör sistemi ile 4+6MWlık rüzgâr santralini akuple ederek hibrid bir sistem kurulması planlanmaktadır.

umman2

Bu projede, dizel jeneratör sisteminde 3,5 milyon litre/yıl yakıt tasarrufu öngörülmektedir. Projeyle ilgili detaylı rüzgâr ölçümlerine ve elektrik sisteminin analiz çalışmalarına 2011 yılının ilk çeyreğinde başlanacaktır.

 


suriye

SURİYE

AL SUKHNA (Palmyra) ve AL HIJANA (Şam) bölgelerinde kurulu güçleri 50-100MW’lık yap-işlet-devret projeleri için ön yeterlilik başvurularında bulunulmuştur. Ön yeterlilik surecinin Tefirom için olumlu sonuçlanması durumunda iki bölgede proje geliştirme ve yatırım amaçlı ölçüm ve değerlendirme çalışmalarına başlanacaktır.

This post is also available in: Arapça, İngilizce