İK Politikamız

İnsan Kaynakları Politikası’nın amacı, Merkez ve şantiyeler arası paralel, dinamik insan kaynakları stratejileri oluşturarak Tefirom ve çalışanlarına değer katmaktır. Her adımda “İnsana Değer Ver” düşüncesiyle hareket ederek, çalışanların gelişimlerine katkı sağlayarak, oluşumlarımıza en büyük katma değerin “İnsan”la gerçekleşeceğinin farkında olarak İnsan Kaynakları Politikası’nın temel stratejilerini oluşturmak hedefimizdir.

Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, başarı odaklı, ekip çalışmasına uyumlu, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan insan kaynağıdır.

Tefirom İnsan Kaynakları İlkeleri

İnsan kaynakları stratejilerinin hayata geçirilmesi için  İnsan Kaynakları Birimi tarafından aşağıdaki sistemler uygulanmaktadır;

  • Doğru eşleşme ile çalışanların, şirket kültürü, vizyonu ve misyonuna değer katabilecek adaylar arasından seçilmesi; eğitim, tecrübe, bilgi, yeteneklerine uygun pozisyonlara ve projelere yerleştirilmesi,
  • Yetkinlik bazlı mülakat tekniklerinin ve on-line mülakat yöntemlerinin uygulanması,
  • Referans Kontrol sürecinin etkin olarak uygulanması,
  • İnsana değer ver, politikası kapsamında görüşülen tüm adaylara, olumlu veya olumsuz geri bildirimde bulunulması,
  • Tefirom bünyesine dahil olan her çalışan için, adaptasyon sürecini olumlayıcı ve pekiştirici yöntemler izlenerek, ORYANTASYON sürecininin verimli geçmesinin sağlanması,
  • Çalışanlara, kişisel ve mesleki gelişimleri için iç ve dış eğitimler organize edilmesi,
  • Dinamik İnsan Kaynakları sistemlerinin takip edilerek, günün şartları ve ihtiyaç  doğrultusunda sistemlerin gözden geçirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması,
  • Bilgi kaynağının doğru aktarılabilmesi ve saklanması için oluşturulan İK Data sisteminin etkin kullanılması ve güncellenmesinin sağlanması,
  • Çalışanlara, yaptığı işin niteliğine göre yan haklar oluşturulması,

İnsan Kaynakları Yönetimi Ana Hedefi:

İnsan Kaynakları süreçlerini kurumumuza entegre ederek, çalışanlarımızın ve kurumumuzun başarısını arttırmak, sektörde emin adımlarla ilerlemek adına önem arz etmektedir. Başarının sürdürülebilir olması için güçlü bir takım ruhu oluşturmak ise bu noktada birincil hedefimizdir.

BAŞVURULAR

Şirketimizde işe alım, Tefirom kültür ve hedefleriyle örtüşen, teknik ve kişisel yeterliliklere sahip en uygun adayların, uygun pozisyonlara yerleştirilmesi hedef ve esasına dayanmaktadır.

Başvuru için ik@tefirom.com.tr adresine detaylı özgeçmişinizi gönderebilirsiniz.

Özgeçmişiniz İnsan Kaynakları Yönetimi tarafından gizlilik ilkesine bağlı kalınarak saklanacak, niteliklerinize uygun bir pozisyon oluşması durumunda sizinle en kısa sürede bağlantıya geçilecektir.

Şirketimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, başarılar dileriz.

İnsan Kaynakları Yönetimi