ENERJİ

Tefirom Grup, enerji sektöründeki gelişmeleri, çeyrek yüzyılı aşkın süre içinde edindiği inşaat, mühendislik, taahhüt ve proje yönetimi konularındaki tecrübesiyle birleştirmiştir. Kaliteli, güvenilir, rekabetçi, çevre dostu enerji üretmeyi ve operasyonel mükemmellik anlayışıyla yaratıcı çözümler geliştirerek sektörde yer almaktadır.

enerjiTefirom Grup’un enerji üretimi üzerine çalıştığı alanlar,

 • RES
 • PV
 • CSP
 • JEOTERMAL
 • HİBRİD SİSTEMLER
 • ENERJİNİN DEPOLANMASI

şeklinde sıralanmaktadır. Bu alanlarda araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri devam etmektedir.

 

İşletme

Bakras Enerji Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş

Projeye özel firma niteliğinde, Tefirom bünyesinde kurulan Bakras Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’ne devredilen üretim lisansının ardından, 6 ay içinde yapımı tamamlanan santral 23.04.2010 tarihinde işletmeye açılmıştır.

Rüzgâr santralinde 3MW’lik türbinler Senbuk RES işletmesinin içerisinde yer almaktadır. Türbinlerde meydana gelebilecek herhangi bir teknik sorunda en hızlı şekilde müdahale etme imkânı bulunmaktadır.

Şenbük RES Eylül 2011 tarihinde “Gold Standard” sürecini tamamlayarak gönüllü karbon sertifikalarını satmaya hazır hale gelmiştir.

Proje Geliştirme

türkiyeTÜRKİYE
Tefirom Grup, toplamda 38,1 MW kurulu güce sahip olup , 8 proje sahası üzerinde geliştirme çalışmaları yürütmüş ve bu projelerin lisans hakları için 1 Kasım 2007’de EPDK’ ya başvuruda bulunmuştur.

Türkiye genelinde rüzgar projeleri için verimli bölgelerde ölçüm ve proje geliştirme çalışmaları devam etmektedir.


romanyaROMANYA
Romanya genelinde yapılan rüzgâr enerjisi potansiyeli harita çalışmaları tamamlanmış olup, elde edilen veriler sonucunda toplam 31 proje belirlenmiştir. Bunlar arasından ilk etapta 10 hedef proje tespit edilmiştir.

 


umman

UMMAN
Umman, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına önem vermeye başlayan ülkelerden biri olarak, ilgili mevzuat ve pilot proje çalışmalarına başlamıştır.

Bu bağlamda ilan edilen yenilenebilir enerji santrali proje daveti için yapılan 37 başvuru arasından toplam 6 proje uygulanmak üzere seçilmiştir. Bu projelerden 4’ü güneş enerjisi, 2’si ise rüzgâr enerjisine dayalı projelerdir.

 

Proje Uygulama

ŞENBÜK RES, Hatay Belen, Kurulu güç 38,1 MW

Üretim lisansı EPDK tarafından 10.04.2008 tarihinde verilen ve Tefirom Grup şirketlerinden Bakras Enerji Üretim A.S.’ye ait Şenbük RES projemizin lisans başvurusu 19.11.2002 tarihinde yapılmıştı. Başvuru kapsamında taslak yerleşim planı, ilgili haritalar ve dokümanlarla birlikte bir yıllık ölçüm değerleri EPDK’ ya teslim edilmiştir.

Tefirom Grup, inşaat ve enerji sektöründeki tecrübesi ile, bünyesindeki 38,1 MW’lik Şenbük RES’in türbin tedariki dâhil, anahtar teslimi inşaat ve elektrik işlerine Kasım 2009’da başlamış ve 6 ay gibi bir sürede tamamlayarak santrali işletmeye açmıştır. Santralin hayata geçirilmesi kapsamında Tefirom Grup;

 • Rüzgar türbini tedariki
 • Proje Yönetimi
 • İnşaat (Türbin temelleri, vinç platformları, saha yolları, kumanda binası)
 • OG elektrik sistemleri, kablolama ve şebeke bağlantısı
 • İzleme ve Kontrol Sistemleri
 • Test ve Devreye Alma

işlerini üstlenmiştir.