ENERJİ

DOĞRU HEDEFLERE DOĞRU YAKLAŞIMLARLA ÜST DÜZEY KALİTEDE, KALICI ÇÖZÜMLEMELER…

Tefirom Grup, enerji sektöründeki gelişmeleri, çeyrek yüzyılı aşkın süre içinde edindiği inşaat, mühendislik, taahhüt ve proje yönetimi konularındaki tecrübesiyle birleştirmiştir. Kaliteli, güvenilir, rekabetçi, çevre dostu enerji üretmeyi ve operasyonel mükemmellik anlayışıyla yaratıcı çözümler geliştirerek sektörde yer almaktadır.

enerjiTefirom Grup’un enerji üretimi üzerine çalıştığı alanlar,

 • RES
 • PV
 • CSP
 • JEOTERMAL
 • HİBRİD SİSTEMLER
 • ENERJİNİN DEPOLANMASI

şeklinde sıralanmaktadır. Bu alanlarda araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri devam etmektedir.

 

İşletme

Bakras Enerji Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş

Projeye özel firma niteliğinde, Tefirom bünyesinde kurulan Bakras Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’ne devredilen üretim lisansının ardından, 6 ay içinde yapımı tamamlanan santral 23.04.2010 tarihinde işletmeye açılmıştır.

Rüzgâr santralinde 3MW’lik türbinleri tercih edilerek kullanılan Vestas firmasının Doğu Akdeniz bölge deposu ve servis merkezi, Senbuk RES işletmesinin içerisinde yer almaktadır. Türbinlerde meydana gelebilecek herhangi bir teknik sorunda en hızlı şekilde müdahale etme imkânı bulunmaktadır.

Şenbük RES Eylül 2011 tarihinde “Gold Standard” sürecini tamamlayarak gönüllü karbon sertifikalarını satmaya hazır hale gelmiştir. 15 MW kurulu güce sahip olan enerji santralimiz sayesinde azaltılacak olan sera gazı emisyonları yılda 25-30 bin ton karbondioksite denk olacaktır.

Türbin Modeli Vestas V90-MK9
Türbin Gücü 3 MW
Türbin Sayısı 5
Kurulu Güç 15 MW
Rotor Çapı 90 m
Hub Yüksekliği 80 m
Net Enerji Üretimi (GWh/yıl) 42.4

Proje Araştırma

Enerji üretimindeki önceliği, kalite ve verimlilik üzerine olan Tefirom, bu bağlamda yeni projeleri için araştırmalar yapmaktadır.

Yeni proje sahalarını ve teknolojinin getirdiği yeni üretim tekniklerini yakından takip ederek kaliteli enerjiyi üretme çalışmaları yapılmaktadır. Tefirom A.Ş. sektörde faaliyet gösteren diğer oyuncularla da işbirliği halinde olarak, farklı bakış açılarını değerlendirip sektöre uygun çözümler üretmek üzere çalışmaktadır.

ruzgar-enerjisiRüzgâr Enerjisi
Rüzgârdan elde edilebilecek enerjiyi kullanmak üzere, hayata geçirilen projelerin tecrübesi ışığında, yeni projeler için operasyonel araştırmalar yapılmaktadır. Rüzgâr potansiyeli yüksek yeni RES sahaları araştırılmakta ve santrallerde verimi yükseltmek için kullanılan yeni teknikler incelenmektedir. Araştırmalar sırasında, türbin üreticileri, diğer RES proje şirketleri ve dünyada bu konuda faaliyet gösteren kurumlar ile sürekli iletişim halinde, en kaliteli enerji üretimini sağlayacak santral projeleri için araştırmalar yapılmaktadır. Rüzgâr enerjisi potansiyeli analizi ile ilgili, yaygın olarak kullanılan yazılımlar tedarik edilerek eğitim ve sertifikasyon çalışmaları yapılmıştır.


gunes-enerjisiGüneş Enerjisi
Tefirom, özellikle CSP ve PV teknolojileri üzerine araştırmalarını yoğunlaştırmıştır. Gerekli altyapının oluşmasıyla beraber başta yurt dışında olmak üzere proje geliştirmek üzere girişimler başlatılmıştır. Tefirom A.Ş. hâlihazırda aktif olarak faaliyet gösterdiği Ortadoğu ülkelerinde güneş enerjisi santralleri konusunda uygulamaya yönelik imkânları irdelemeye devam etmektedir.


Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji, dünyanın sahip olduğu en temiz, güvenilir ve yüksek verime sahip (%95 verim) enerji kaynağıdır. Tefirom, bu enerji kaynağının yer aldığı sahaları uzman kişi ve firmalar ile işbirliği halinde araştırmaktadır. Üretim teknikleri konusunda, mevcut santraller ve gelişen teknoloji hakkında elde edilen bilgiler ile yeni projeler oluşturmak üzere çalışılmaktadır.


Hibrid Sistemler
Farklı enerji kaynaklarının bir arada kullanılarak, kesintisiz, güvenilir ve kaliteli enerji üretimi sağlama konusunda araştırmalar yapılmaktadır. Yüksek verim alınacak hibrid sistemler için, bir arada kullanılacak farklı enerji kaynaklarının birbiri ile uyumu üzerinde analizler ve optimizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Hali hazırda Umman’daki bir pilot proje için rüzgâr-dizel jeneratör hibrid sistemi ile ilgili detaylı çalışmalar yapılmış ve projelendirilmiştir. Uygulamaya yönelik çalışmalara başlamak üzere ilgili sözleşmelerin tamamlanması beklenmektedir.


Enerjinin Depolanması
Yenilenebilir enerji sektörünün önünü açabilecek, münferit uygulamaları tam verimli ve yeterli kılabilecek en önemli konu enerjinin depolanmasıdır. Bu konuda yenilenebilir enerji santrallerinde uygulanabilecek çözümler araştırılmaktadır. Depolama sistemlerine dair gelişen teknoloji takip edilmekte ve bu konuda ortaya konulabilecek yeni çözümler üzerinde çalışılmaktadır. Bu hususta özellikle atalet depolama (Fly-Wheel) teknolojisinin yenilenebilir enerji sistemleri ile entegrasyonu üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Proje Geliştirme

türkiyeTÜRKİYE
Tefirom Grup, toplam kurulu gücü 501 MW olarak belirlenmiş 8 proje sahası üzerinde geliştirme çalışmaları yürütmüş ve bu projelerin lisans hakları için 1 Kasım 2007’de EPDK’ ya başvuruda bulunmuştur.

19 Ağustos 2011 tarihinde yapılmış olan ihalede en yüksek teklifler verilerek Şenbük RES (27 MW) ve Çerçikaya RES (53MW) için bağlantı hakkı kazanılmıştır.

Projelerin sahalarında Mayıs 2008 tarihinden itibaren toplamda 11 noktada ölçüm alınmaktadır. ÇED gerekli değildir belgeleri alınmıştır ve enerji üretim değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Türkiye genelinde rüzgar projeleri için verimli bölgelerde ölçüm ve proje geliştirme çalışmaları devam etmektedir.


romanyaROMANYA
Romanya genelinde yapılan rüzgâr enerjisi potansiyeli harita çalışmaları tamamlanmış olup, elde edilen veriler sonucunda toplam 31 proje belirlenmiştir. Bunlar arasından ilk etapta 10 hedef proje tespit edilmiştir.

Proje sahalarındaki ölçüm çalışmaları ve yasal izinler için ön hazırlıklara devam edilmektedir.


umman

UMMAN
Umman, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına önem vermeye başlayan ülkelerden biri olarak, ilgili mevzuat ve pilot proje çalışmalarına başlamıştır.

Bu bağlamda ilan edilen yenilenebilir enerji santrali proje daveti için yapılan 37 başvuru arasından toplam 6 proje uygulanmak üzere seçilmiştir. Bu projelerden 4’ü güneş enerjisi, 2’si ise rüzgâr enerjisine dayalı projelerdir.

Tefirom’un geliştirip başvurduğu RES projemiz, bahsi gecen iki projeden biri ve MW ölçekli tek projedir. Thumrait bölgesinde umman2bulunan 20MW’lık dizel jeneratör sistemi ile 4+6MWlık rüzgâr santralini akuple ederek hibrid bir sistem kurulması planlanmaktadır.

Bu projede, dizel jeneratör sisteminde 3,5 milyon litre/yıl yakıt tasarrufu öngörülmektedir. Projeyle ilgili detaylı rüzgâr ölçümlerine ve elektrik sisteminin analiz çalışmalarına 2011 yılının ilk çeyreğinde başlanacaktır.


suriyeSURİYE
AL SUKHNA (Palmyra) ve AL HIJANA (Şam) bölgelerinde kurulu güçleri 50-100MW’lık yap-işlet-devret projeleri için ön yeterlilik başvurularında bulunulmuştur. Ön yeterlilik surecinin Tefirom için olumlu sonuçlanması durumunda iki bölgede proje geliştirme ve yatırım amaçlı ölçüm ve değerlendirme çalışmalarına başlanacaktır.

 

 

 

Proje Uygulama

ŞENBÜK RES, Hatay Belen, Kurulu güç 15 MW

Üretim lisansı EPDK tarafından 10.04.2008 tarihinde verilen ve Tefirom Grup şirketlerinden Bakras Enerji Üretim A.S.’ye ait Şenbük RES projemizin lisans başvurusu 19.11.2002 tarihinde yapılmıştı. Başvuru kapsamında taslak yerleşim planı, ilgili haritalar ve dokümanlarla birlikte bir yıllık ölçüm değerleri EPDK’ ya teslim edilmiştir.

Tefirom Grup, inşaat ve enerji sektöründeki tecrübesi ile, bünyesindeki 15MW’lik Şenbük RES’in türbin tedariki dâhil, anahtar teslimi inşaat ve elektrik işlerine Kasım 2009’da başlamış ve 6 ay gibi bir sürede tamamlayarak santrali işletmeye açmıştır. Santralin hayata geçirilmesi kapsamında Tefirom Grup;

 • Rüzgar türbini tedariki
 • Proje Yönetimi
 • İnşaat (Türbin temelleri, vinç platformları, saha yolları, kumanda binası)
 • OG elektrik sistemleri, kablolama ve şebeke bağlantısı
 • İzleme ve Kontrol Sistemleri
 • Test ve Devreye Alma

işlerini üstlenmiştir.

 

 

 

This post is also available in: Arapça, İngilizce