Kalite ve Çevre Politikamız

Tefirom Grup, yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren ve sektöründe lider olan bir inşaat ve enerji firmasıdır.

Tefirom Grup, yürüttüğü proje faaliyetlerinin başarısında, uygulayacağı kalite, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre ile ilgili konuların birinci derecede önem taşıdığının bilincindedir.

İşçi Sağlığı, iş güvenliği ve Çevre politikamız, tüm projelerimizde önleyici tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak kendi çalışanlarımız, taşeronlarımız ve ziyaretçilerimiz için güvenli bir ortam sağlamaktır.

Hedeflerimizi gerçekleştirmek için;

  • Faaliyetlerimizin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek,
  • Doğal ve enerji kaynaklarını en verimli ve ekonomik şekilde kullanmak,
  • Çevreyi olduğu şekilde saklama, koruma ve iyileştirme gereğini yerine getirmek,
  • Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip, gerekli önlemleri süratle almak,
  • Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz dahil olmak üzere, tüm personelimizi sağlık ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek, gerekli görüldüğünde ilgili eğitimin verilmesini sağlamak,
  • Gerçekleşen kaza ve olayların tekrarlanmasını önlemek adına sürekli iyileştirme yapmak,
  • Çevre ve iş güvenliği ile ilgili, ülkemizdeki yasal mevzuata ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak,
  • Politikamızı sürekli ilgili taraflar için ulaşılabilir kılmak,
  • İş kazalarına karşı, bilinçli bir çalışma gücü yetiştirmek adına her türlü özveriyi göstermektir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği; mühendislik çalışmalarından başlayarak, inşaat ve montaj faaliyetleri ve demobilizasyon gibi projenin tüm safhalarında öncelikle ele alınır.

Tefirom Grup ‘un tüm personeli, insan ve çevre sağlığının korunmasından sorumludur.

Şantiyeler, tesisler ve şirket merkezindeki yöneticiler, bu politikayı tüm çalışanlara benimsetmek ve uygulatmakla yükümlüdürler.

KALİTE ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ

En üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlayarak, sürekli iyileşmeyi ön planda tutmak, yasal mevzuat ve teknik şartnamelere uygun çalişmak, aldiğimiz işleri zamaninda bitirmek, çalişanlarimizin sürekli gelişmesi için şirket içinde ve dişinda kalite ve çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, tüm çalişanlarin yönetime tam katilimini sağlamak, kalite ve çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek, sektöründe rakiplerimizden önde olmak, çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dişi etkenleri en aza indirmek, kaynaklari etkin ve akilci bir şekilde kullanmak, geri dönüşüm teknolojisi uygulamak, bu tür faaliyetlere destek vermek, mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, bütün faaliyet sahalarinda çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere kalite ve çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek, şirketimizin kalite ve çevre politikasidir.